Hvordan analysere og tolke drommer.

Hvordan analysere og tolke drommer.

Analyserer drommer & amp; Mareritt.

Det er mange teorier om a analysere drommer og mareritt, men de fleste er enige om at de er koblingen mellom ditt bevisste sinn og det ubevisste. Uten dem ville vi trolig folelsesmessig overopphetes og aldri kunne klare livets kompleksiteter. Drommer gir hjernen muligheten til a utforske sitt potensial pa mater som aldri ville v re mulig i det daglige livet. Drommer og mareritt viser oss nye mater a gjore ting pa, og har hjulpet oss med a skille den evolusjon re stigen.

Det er generelt enighet om at de er avgjorende for helse. Drommer er en folelsesmessig sikkerhetsventil og er like viktig for var velv re som a spise og drikke, for uten dem vil vare frustrasjoner og bekymringer overvelde oss. Tilsvarende bevisst fantasi, som faktisk er en overfladisk form for a dromme, kan bidra til a lindre stresset som folge av hverdagenes banalitet.

Nar du starter drommeinterpretasjonen din, ma du se pa drommesymbolene for a se om de representerer folelsen du har i det daglige livet. Et godt forste skritt er a fastsla den generelle folelsesmessige folelsen av drommen. Hvordan far drommen til a fole deg. Hvilke folelser har du nar du forst vaknet og hvordan foler du deg na nar du tenker pa drommen.

Tolke folelser.

De folelsene drommen skaper i deg er en viktig nokkel til a forsta drommens overordnede tema. Med dette i tankene kan du starte analysen din ved a se opp de enkelte betydningen i var online dromordbok. Du kan finne den her.

Nar du far en folelse for symbolene som har dukket opp i drommen, er neste trinn a sporre deg selv hva de mener og a bygge et bilde av hva drommen prover a si om livet ditt. Jeg har lagt ut en rekke sporsmal du kan sporre deg selv her. Dette vil hjelpe deg a grave dypere inn i drommenes betydning og utdype fortolkningen.

Analysere symbolene.

Men for du begynner denne prosessen, er det viktig a forsta hvorfor vi har drommer i utgangspunktet. Drommer har en viktig psykologisk funksjon, og nar du gjenkjenner dette, vil du v re mindre redd for mareritt eller hva drommer sier. De hjelper deg i utgangspunktet til a komme til uttrykk for dine folelser og skape harmoni og balanse i deg. Drommer er en psykologisk helbredende mekanisme.

Dreams assimilere kunnskap.

Drommer og mareritt hjelper oss ogsa til a assimilere kunnskap og l re. En fantasi kan avslore losninger pa et problem raskere enn rasjonell tenkning. Som det har blitt vist, har drommer sikkert v rt ansvarlig for mange kreative ideer og oppfinnelser. Spesielt drommer kan vise oss losninger pa vare personlige dilemmaer og forberede oss pa fremtiden. De utsetter var dypeste frykt og skiller ut mater a lose disse fryktene pa.

Drommer og mareritt uttrykker folelser, folelser og abstrakte ideer i symbolet pa symboler. Symboler er en veldig fleksibel mate a tenke pa og kan bety mange ting for forskjellige mennesker. For eksempel til en person kan et eple representere god helse, til en annen kan det v re navnet pa datamaskinen sin, en annen kan bli paminnet om helhet, en annen sier at det er et symbol pa Evas fristelse eller som den forbudte kunnskapen av seksualitet. Sannheten er at nesten alt kan v re symbolsk og betydningen kan ha mange individuelle skraninger.

Forsta hovedtemaene.

Hver drom og fantasi du har er unik for deg, men selvfolgelig er det mange temaer som oppstar som andre mennesker har ogsa. For eksempel kan fantasien som et barn kanskje har om a v re en Jedi Knight fra Star Wars eller en superhelt fra en tegneserie, i utgangspunktet nesten noyaktig det samme som marerittene barna hadde i antikken. Gamle greske barn kan ha forestilt seg selv som Perseus slar slangen med Gorgon, et vikingebarn ville ha spilt pa a v re Beowulf, og et mesopotamisk barn kan ha fantasert om a v re Gilgamesh. Hvis du leser disse historiene, ser du mange likheter med dagens mest popul re filmer og historier. Vi kan tro at vare mareritt og drommer er unike, men pa et primalt niva som samsvarer med mareritt som folk har hatt i tusenarene.

Mytologiske tolkninger.

Myter og legender har sv rt like figurer og temaer som synes a v re skrevet av samme forfatter. Disse tradisjonene oppstar fordi vi pa et dypt psykologisk niva deler liknende raseminner, hvis grunnlag gar langt tilbake til gammel historie til tiden da menneskeheten bare begynte a oppna bevissthet. De arkaiske minner krysser alle kulturelle grenser og viser hvordan menneskeheten er forbundet med en inneboende andelighet. Myter og legender er akkurat som drommer og fantasi ved at de uttrykker den menneskelige tilstanden ved a vevle historier gjennom en symbolsk forening. Og de fortsetter a fascinere oss i dag. For eksempel kjenner jeg en rekke fornuftige mennesker som fantaserer om det gamle Egypt og i noen tilfeller tror at de er inkarnasjoner av egyptiske prester, prestedoster eller faraoer. Og hvem er a si det er en fantasi? Kanskje mange av vare mareritt om antikken og andre kulturer er ekte minner som uttrykker seg i fantasi.

Hvis vi studerer vare drommer og mareritt, ser vi kanskje symbolske historier som uttrykker de motiverende kreftene i livet vart. Vi kan jobbe med disse bevisstlose styrkene for a forbedre livet vart.

Hva betyr en drom?

Det er mange drommer og mareritt som vi har til felles, men ogsa noen ganger vil symbolikken til dromfantasjonen v re unik for deg. Denne nettsiden vil gi deg noen enkle retningslinjer som vil hjelpe deg med a se hva som fungerer under overflaten av bevisstheten din og hjelpe deg a forsta hvorfor du har spesielle drommemaruer. Jeg forklarer noen av de godt kjente psykologiske teoriene om drommens betydninger og gjor mange sunn fornuft observasjoner om mulige tolkninger, men det er ingen endelige svar pa hva meningen er. Til slutt er beslutningen om hva en drom betyr, opp til deg.

Kom i gang na:

Drommer tolket & # 038; Psykiske avlesninger via telefon:


Comments are closed.

Hilsen! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi samlet det for deg. Klikk her nå!