LSF introduksjonsguide (batch jobb system)

LSF introduksjonsguide (batch jobb system)

LSF er tilgjengelig pa HYDRA!

Interaktive prosesser er begrenset til 5 CPU minutter.

Innholdsfortegnelse.

LSF – Load Sharing Facility – er et system for a administrere (store) programmer som ikke kan kjores interaktivt pa en maskin, da de krever for mye CPU-tid, minne eller andre systemressurser. Derfor ma disse store programmene kjores i batch (batchjobber).

LSF tar seg av den batch management; basert pa jobbspesifikasjonene LSF vil starte utforelse av arbeidsplasser nar det er nok systemressurser tilgjengelig for jobben a fullfore. Inntil den tiden vil en jobbforesporsel v re i ko.

Du ma lage en liten fil som inneholder alle jobbspesifikasjonene og instruksjonene for a kjore programmet (en sakalt batchjobbfil). Faktisk ligner det et skallskript, med unntak av de ekstra jobbspesifikasjonene. Se ogsa eksemplene pa flere jobbfiler.

Nar du har opprettet en slik jobbfil, ma du sende den til LSF-systemet med kommandoen bsub. LSF vil ta vare pa jobben derfra.

Disse er de viktigste LSF-brukerkommandoene: bsub Send en batchjobb til LSF-systemet bkill Drep en lopende jobb bjobs Se statusen til jobber i LSF-koen bpeek Fa tilgang til utdata- og feilfiler av en jobb bhist Historie av en eller flere LSF jobber bunkues Informasjon om LSF batch koer.

For a sende inn en jobb: bsub & lt; jobbfil. Som standard sendes jobbutgangen via post.

Arbeidsparametrene definerer statusen til jobben. Jobbparametere blir anerkjent fordi de ma skrives pa folgende mate:

som betyr en prosess tidsbegrensning pa 100 CPU minutter.

Alternativene er de samme som kan angis som argumenter til bsub-kommandoen. Her er noen eksempler pa ofte brukte alternativer (se ogsa maskinspesifikke grenser): # BSUB-q SMP1 Jobbko; Se listen over tilgjengelige koer # BSUB-c 100 Tidsgrense for jobben (spesifisert i [time:] minutter) # BSUB-F 100 Filstorrelsesgrense for hver prosess i batchjobben (i Kbytes) # BSUB-M 64000-minne Storrelsesbegrensning for hele jobben (i Kbytes) # BSUB-S 128000 Stabilitetssegmentgrense for hver prosess i batchjobben (i Kbytes) # BSUB-D 64000 Datasegmentgrense for hver prosess i batchjobben (i Kbytes) # BSUB-o filnavn omdirigering stdout til filfilenavnet.

Legg til dette alternativet eller utskriften av jobben vil bli sendt til deg via e-post # BSUB-e filnavn omdirigering stderr til filnavnet # BSUB-J jobbnavn navn pa jobben.

Du finner forklaringer pa disse og andre jobbparametere pa bsub man-siden. Hvis du ikke angir noen grenser, gjelder koens grenser der jobben blir levert.

Merk at hvis du ikke angir noen av de ovennevnte grensene i batchjobben, vil maksimalgrensen for den angitte koen bli brukt.

Med kommando bjobs, kan du undersoke fremdriften i alle batchjobber. Det er oftest paberopt som bjobs – du alle.

Med kommandoen bpeek kan du inspisere utdatafilen til en bestemt batchjobb.

Nar jeg sender inn en jobb pa HYDRA, setter den alltid jobben i S koen, selv nar jeg angir en annen ko i jobbfilen.

Pass pa at du ikke glemmer & lt; signere nar du bruker kommandoen bsub: bsub & lt; jobfile.

Opprettet pa: 17. februar 2000, Sist oppdatert: 30. oktober 2006.


Comments are closed.

Hilsen! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi samlet det for deg. Klikk her nå!